Jestem jedną z inicjatorek powstania fundacji JMJ Radosny Rodzic radosnyrodzic.org

caret-down caret-up caret-left caret-right
Maria Urbańczyk Filotea

SENS LOGO I NAZWY

Nazwa „Filotea” jest imieniem każdego, kto chce dążyć do doskonałości i świętości poprzez przyjaźń z Bogiem . Logo natomiast wskazuje drogę do przyjaźni, którą jest nieustanne słuchanie sercem.

Moja misja

„Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”

                                                                                                                       Flp 4,13

otwierać na słuchanie
podpalać do miłości
prościej żyć
Scroll to top