DUCHOWA SZKOŁA DLA RODZICÓW

 … kiedy Bóg daje narzędzia rozwoju

 

Główny cel spotkań to wzajemne wspieranie się  rodziców (wspólnota) w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą by stawać w prawdzie, wymiana doświadczeń, to wszystko oparte na wzajemnym szacunku i Słowie Bożym.

Gdybym miała to powiedzieć jednym zdaniem to,  jest to łączenie wiary z życiem.

Program zawiera 12 tematów, każdy temat trwa 3h i jest formą warsztatową nie wykładową.

 1. Wspólnota stołu – o tym jak ważne jest by regularnie spotykać się z cała rodziną przy stole. Pokazanie, że karmi nas nie tylko to co spożywamy, ale też pokarmem jest słowo. Regularne spotkania są lekarstwem na płytkie lub zerwane więzi. W tym temacie nawiązanie jest też do języków miłości, mówimy o tym co nas przybliża do stołu, a co oddala. Jakie są skutki pustego zbiornika ( dusza nie lubi pustki). Prowadzi nas w tym spotkaniu słowo Dz 20,7-12 (Eutych)
 2. Akceptacja a oczekiwania – o akceptacji siebie i swojego dziecka, co się dzieje kiedy nie akceptujemy siebie i swojego dziecka. Od masek i zbroi do odkrycia skarbu. W tym temacie zastanowimy się: do czego wychowujemy dzieci, co jest mi trudno przyjąć w moim dziecku, oraz porozmawiamy o typach rodziców i nieświadomym powielaniu tego, co wynieśliśmy z domu rodzinnego.

Akceptacja siebie – praca nad tym co w sobie cenie, a co jest mi trudno przyjąć i popatrzenie jak to, co jest mi trudno przyjąć w sobie przekłada się na to, czego nie akceptuje w swoim dziecku. Praca nad prostokątem akceptacji w połączeniu z wartościami. 1 Sm 17,1-48 (Saul i Dawid)- tu są dwa spotkania pierwsze jest o akceptacji siebie Ps 139,13-14

 1. Dwa skrzydła – miłość to afirmacja i wymagania, dlatego tak ważne są w naszym życiu granice fizyczne, intelektualne, emocjonalne i duchowe . Pokazanie rodzicom dlaczego tak ważne są granice, omówienie czterech rodzajów granic. Uzmysłowienie uczestnikom, że im niższe poczucie wartości, tym słabsze granice – odwołanie do poprzednich zajęć o „Akceptacja siebie”. Rozmowa o zasadach, kiedy można je wprowadzać. Jeszcze raz przypomnienie sedna pierwszego spotkania „Nie można wprowadzać zasad gdy nie ma więzi emocjonalnej, gdy zbiornik emocjonalny jest pusty”.  J 18,19-23 (czemu mnie bijesz)
 2. Ku wolności – wstęp do uczuć, kiedy uczucie zamyka mnie na spotkanie, skupia mnie na moim bólu, kiedy może mnie przyprowadzić do Życia. Co powodują nieuporządkowane uczucia, do czego prowadzą, o roli uczuć i znaczeniu uczuć, o tym czy uczucia można wychowywać. J 11,1-44 ( Łazarz) dwa spotkania.
 3. Nachylenie – by prawdziwie kochać potrzeba zejść/nachylić się do drugiego człowieka, łatwo jest radzić, zaprzeczać, wypytywać, użalać się, robić się psychoanalitykiem – a trzeba nam nauczyć się być jak Jezus nachylać się, być empatycznym. Nauka aktywnego słuchania z wykorzystaniem komunikatu JA oraz nauka dostrzegania potrzeb, ponieważ dziecko często nie mówi wprost dlatego naszym obowiązkiem jest nauczyć się prawdziwie słuchać i dostrzegać potrzebę dziecka. J 8,1-11 (Kobieta cudzołożna).
 4. Współpraca i samodzielność – Bóg chce byśmy uczyli się chodzić, ale by tą sztukę opanować trzeba nam nauczyć się z nim współpracować, przykładem do naśladowania jest nam Maryja, która nie wychowuje syna pod kloszem ale uczy i daje przestrzeń do rozwoju. Uzmysłowienie rodzicom, że w porozumiewaniu się z dzieckiem najważniejszy jest sposób przekazywania mu informacji, poleceń, próśb. Jeśli nauczymy się tego właściwie, współpracę dziecka mamy o wiele łatwiejszą. Omówimy też najczęściej popełniane błędy wychowawcze przy zachęcaniu dzieci do współpracy. Podkreślenie jeszcze raz hasła przewodniego „szacunek”. Rodzice zobaczą też, co się dzieje kiedy mamy za duże wymagania a za mało pomagamy, co się dzieje kiedy za dużo pomagamy a nasze wymagania są żadne, co się dzieje kiedy nie wymagamy i nie pomagamy. Łk 2,41-50 (Dwunastoletni Jezus w świątyni).
 5. Nie pod przymusem nie ze strachu – czyli o karze, czego uczy kara a czego konsekwencja. O rodzicielskim tańcu. Rdz3,1 -24 (Upadek pierwszych ludzi)
 6. Od uciekania do rozwiązania – czyli o rozwiązywaniu problemów „ wy dajcie im jeść”

Nawiązanie do trzech typów rodziców, pokazanie jak każdy z nich rozwiązuje problemy. Pokazanie siedmiu umiejętności jakie nabywa dziecko, kiedy uczymy  go rozwiązywać problemy, a nie uciekać od nich. Mt 14,13-21 (Pierwsze rozmnożenie chleba)

 1. Naczynie, które uwierzyło że jest nieczyste – o etykietkach, co robią i jak nas mogą zmieniać. O słowach i nie tylko, które działają nieświadomie, jak nasiona zasiane w umyśle, nasiona które mogą kształtować w dziecku obraz samego siebie. O tym jak pomóc dziecku pozbyć się etykietki. Łk 19,1-10 ( Zacheusz)
 2. Dobra pochwała – co powinna mówić pochwała, o czym informować, jak chwalić by nie wpędzać dziecka w porównywanie i nie tylko. Co robić kiedy już nic nie działa i nic nie pomaga. J 1,43-51 ( Natanael)

SPOTKANIA: odbywają się w Jordanowie w salce obok Sanktuarium Matki Bożej Trudnego Zawierzenia

12 piątków od 18:00 - 21.00 

    • 27 wrzesień 2019r.
    • 11 październik 2019r.
    • 25 październik 2019r.
    • 8 listopad 2019r.
    • 29 listopad 2019r.
    • 12 grudzień 2019r.
    • 3 styczeń 2020r.
    • 17 styczeń 2020r.
    • 31 styczeń 2020r.
    • 7 luty 2020r.

 

Ilość miejsc ograniczona, konieczna rejestracja.

ZAPISY:

mariaurbanczyk@filotea.pl

http://filotea.pl/kalendarium-duchowa-szkola-dla-rodzicow/

 

Scroll to top